Projekt layoutu, skład i łamanie treści, przygotowanie do druku publikacji naukowej "Wykorzystanie modelu Leontiefa jako narzędzia analizy potencjału rozwojowego regionalnych specjalizacji"
Back to Top