Projekt graficzny i typograficzny (projekt layoutu) książki, czasopisma lub innej publikacji, czyli znalezienie odpowiedniej formy graficznej do przekazania treści (dobór formatu, krojów i stopnia pisma, kolorystyki, zaplanowanie rozmieszczenia elementów graficznych na stronicy)
Skład komputerowy i łamanie tekstu (skład graficzny dtp) wraz z rozmieszczeniem elementów graficznych w makiecie książki lub czasopisma zaprojektowanej przez nas lub dostarczonej przez klienta
Projekt okładek i stron tytułowych książek
Opracowanie i wykonanie materiałów graficznych, takich jak: tabele, wykresy, diagramy, ilustracje itp. oraz retusz i korekcję barwną zdjęć
Przygotowanie plików do druku zgodnie ze  standardami technicznymi i wymaganiami drukarni
Konwersję do formatów umożliwiających dystrybucję elektroniczną: pdf z elementami interaktywnymi, e-pub, mobi
Redakcję techniczną, językową i korektę tekstu
Back to Top