"(Trans)pozycje idei w postjugosłowiańskim dramatopisarstwie
oraz teatrze (1990–2020)"
Publikacja złożona na zlecenie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Back to Top