Skład i łamanie treści, fotoedycja i przygotowanie do druku publikacji naukowej dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie
Back to Top